کلکِ خیال

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سوال» ثبت شده است

۰۵
تیر
چطور میشه؟
توی اون فضای روحانی و عرفانی و رمضانی و فرشته راست لبخند به لب و فرشته چپ حیران و مرغ تسبیح گوی و تو همراهش،
بزنی تو گوش بچه چهارساله‌ت و یه تهدیدم بذاری تنگش که : تو امروز کتک میخوری، بذار بریم خونه!
که خواسته با روی هم چیدن مهرها یکم از حس تو که داری توی همچون مکان انشاالله عزیزی، قرآن ورق میزنی، سردربیاره، بلکه اهلی شه...
چطور می تونی؟

  • چشم براه